Hiểu đúng về Thiền

Hiện nay, rất nhiều người tìm đến Thiền để cân bằng cuộc sống, Thiền có rất nhiều trường phái, phương pháp, hình thức khác nhau, cả cổ điển lẫn hiện đại kết hợp, có nhiều khóa Thiền được các cơ sở tôn giáo, trung tâm, các bậc thầy tổ chức thực hiện, và số lượng quan tâm tham gia cũng rất lớn. Mỗi góc nhìn khác nhau thì Thiền cũng sẽ có các định nghĩa khác nhau.

Tuy nhiên, rất ít người hiểu được bản chất thật sự của Thiền, để có con đường đi đúng đắn. Thiên Tâm Việt xây dựng một bài giảng về Thiền giúp Quý chư vị hiểu rõ hơn.

 

Contact Me on Zalo