Hiểu về chánh Đạo và tà Đạo

Hầu hết người bình thường chỉ có lòng từ bi, không có đủ trí tuệ để phân biệt được chánh Đạo và tà Đạo, bởi vì nhiều người rao rảng kinh sách nhưng chưa hẳn là chánh Đạo, mà “khẩu Phật tâm Ma”, giả thần giả thánh, u mê chúng sanh, mưu cầu đen tối. Chánh Đạo thì lặng lẽ, không phô trương, không đèn hoa rầm rộ, tà Đạo thì mũ áo đẹp đẽ, ngôn từ chau chuốt, hấp dẫn mọi người, ấy gọi là cách để thu hút đám đông đi theo.

Quý chư vị cần hiểu về Chánh Đạo xin vui lòng đặt lịch liên hệ với chúng tôi.

 

Contact Me on Zalo