Hiểu về kiến trúc đa chiều kích của vũ trụ

Chúng ta đang sống trong thế giới 3 chiều (3D), và thời gian là chiều thứ 4. 3D là chiều kích cơ sở thấp nhất (gồm 1D, 2D, 3D) cho những chiều kích cao hơn nữa. Vũ trụ chúng ta đang sống là vũ trụ đang tăng trưởng, có 64 chiều kích không thời gian. Mỗi chiều kích lại có kiến trúc khác nhau với những hình thái sự sống, thế giới khác nhau. Từ thế giới 3D lên các chiều kích 4D, 5D, … là quá trình thăng tiến của các sinh mệnh. Giống như quá trình tu tập.

Để hiểu biết về kiến trúc vũ trụ và kiến trúc của thế giới chúng ta đang sống là vô cùng phức tạp. Tùy theo trí tuệ mỗi người mà chúng tôi sẽ có những bài giảng và cách giải thích phù hợp nhất.

Quý chư vị muốn học về chủ đề này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Contact Me on Zalo