Hiểu đúng về từ thiện để tạo Phước

Thời nay, mọi người thường từ thiện theo phong trào, từ thiện dựa trên lòng từ bi, tuy nhiên đâu biết rằng bị tà ma che mờ mắt, thay bì từ thiện tạo Phước lại vô tình tạo Nghiệp không hay. Điều đó thật nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi…