Hiểu đúng về Thiền

Hiện nay, rất nhiều người tìm đến Thiền để cân bằng cuộc sống, Thiền có rất nhiều trường phái, phương pháp, hình thức khác nhau, cả cổ điển lẫn hiện đại kết hợp, có nhiều khóa Thiền được các cơ sở tôn giáo, trung tâm, các bậc thầy tổ chức…