Tu thành Phật có khó không?

Hàng triệu triệu người tu mới có một người thành Phật, như giữa sa mạc cát mênh mông có một viên ngọc sáng người, để thành Phật phải trải qua tu khổ hạnh muôn ngàn kiếp. Cho thấy vô cùng khó khăn, nhưng kết quả là xứng đáng.  Một số…