Tư vấn

 

dao-va-doi

Hỏi đáp, tư vấn về Đạo và Đời – Hotline/Zalo (Thiên Nhất Tâm) 0968 524 538

Xin chào, tôi là Thiên Nhất Tâm (Thiên Nhất Tâm là pháp danh, Thiên là họ “Trời”, Nhất Tâm có nghĩa một Tâm hướng Trời, tâm hợp nhất) , quản lý website Thiên Tâm Việt, là một người vừa tu học tại gia, vừa chuyên kinh doanh, giúp đỡ mọi người. Trải qua nhiều thời gian và sự hiểu biết, giác ngộ về Đạo và Đời.

Vì vậy, với những hiểu biết và trải nghiệm của bản thân, mong muốn lan truyền Đạo trời Phật pháp đến mọi người, giúp hiểu về thế giới siêu hình, tâm linh, bài trừ mê tín dị đoan,giảm bớt tham sân si, ái dụng của cộc sống, cân bằng giữa Đạo và Đời, giữa tinh thần và vật chất, để thức tỉnh tâm linh để tìm về một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa thật sự.

Rất mong được gieo duyên cùng chư vị.

 


Contact Me on Zalo