Hiểu về Cha Trời – Mẹ Đất

Cha Trời – Mẹ Đất thường được gọi với các tên như:

  • Cha Trời: Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa sáng Tạo, Đấng Sáng Tạo, Vô Cực Đại Thiên Tôn, Đấng Tối Cao
  • Mẹ Đất: Địa Mẫu, Mẹ Diêu Trì, Mẹ Trái Đất.

Trong các kinh điển của các tôn giáo lớn đều nhắc đến Cha Trời – Mẹ Đất, như Đạo Phật, Thiên Chúa, Hindu Ấn Độ, Do Thái, Hồi Giáo và nhiều tôn giáo khác.

Người Việt Nam đa số biết nhiều về Đạo Phật và không hiểu, tâm trí không có cái nhìn toàn cảnh, khách quan, vượt qua các giới hạn của trí tuệ.

Vì vậy, khóa học này sẽ giúp Quý chư vị có duyên, có mong cầu sự hiểu biết và giác ngộ. Đặt lịch hẹn với chúng tôi để có một bài giảng phù hợp với bạn.

thien-tam-viet-bai-khan-daothientam

Contact Me on Zalo