Hiểu đúng về ăn chay

Hiện nay, xu hướng ăn chay đang ngày càng được coi trọng, ăn chay có rất nhiều lợi ích, như giảm bệnh tật, tăng cường sức khỏe, theo đạo Phật thì ăn chay giúp giảm nghiệp sát sinh, thanh lọc thân tâm. Tuy nhiên, một số người đang hiểu sai…