Hiểu về Đạo Mẫu

Đạo Mẫu là đạo gốc của người Việt, Mẫu có nghĩa là Mẹ, người Việt do Cha Trời – Mẹ Đất sinh ra, Mẹ Mẫu thường có các tên gọi là Mẹ Đại Thánh Mẫu, Mẹ Địa Mẫu. Đạo Mẫu lấy tình yêu thương vô bờ bến, sống hướng thiện,…