Đời và Đạo là gì?

Con người chúng ta đang sống gồm 2 phần, Đời và Đạo, Đời là thân thể và cuộc sống vật chất hàng ngày, Đạo là phần linh hồn của mỗi người. Vì cuộc đời này chỉ là 1 trường học, một giai đoạn đầu thai chuyển kiếp luân hồi, nên…