Hiểu về tu tại gia

“Tu thứ nhất tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tu chùa” là câu nói dân gian để nói về việc tu học, tu tại gia là khó nhất, vì sẽ phải tu giữa đời và đạo, chăm lo cho gia đình, lo mưu sinh, làm tốt vai trò,…